Brugerbetingelser

For at få adgang til at købe og sælge varer på RetroAuktion.dk skal du oprette en brugerprofil og læse og bekræfte vores brugerbetingelser. Du skal være minimum 18 år for at oprette en konto på RetroAuktion.dk.

Kriterier og varebeskrivelse

På RetroAuktion.dk kan man kun sælge retrovarer.

Løst defineret må du sælge varer, der er produceret frem til 1990'erne.

Man må ikke sælge nyproducerede varer.

Sælger indestår for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at råde over de varer, der udbydes på auktion på RetroAuktion.dk.dk, og for at disse er frie og ubehæftede. Sælger kan kun oprette auktioner i eget navn.

Sælger bærer det fulde ansvar for den vare sælger udbyder.

RetroAuktion.dk er IKKE ansvarlig for produkter, der sælges på auktionen.

RetroAuktion.dk kan til enhver tid vælge at fjerne en vare fra auktionen, hvis den ikke overholder vores generelle betingelser.

Budgivning

Du modtager en bekræftelse på dit bud via e-mail umiddelbart efter, du har afgivet det.

Du bliver via e-mail gjort opmærksom på, hvis nogen overbyder dig.

Varer sælges altid til det højeste bud. Det er derfor altid den, der har budt højest på en vare ved auktionens slutning, der har vundet auktionen.

Når auktionen slutter, modtager du besked pr. e-mail, hvis du endte med at have det højeste bud. Du kan naturligvis følge buddene på genbrugsauktion.dk løbende.

Et bud kan trækkes tilbage indtil 12 timer for auktionen for varen lukkes, forudsat, at byder er højestbydende.

Vi kan ikke gøres til ansvar for udefrakommende faktorer, der forsinker eller forhindrer e-mailen i at komme frem.

Betaling og levering

Når en auktion er vundet, så får både sælger og vinder en emailbesked. Denne email indeholder et link til jeres beskedbokse, således at sælger og vinder aftaler betalingsmetode og levering.

Det er altså sælger og vinders ansvar, at betaling og levering aftales og gennemføres.

RetroAuktion.dk er IKKE ansvarlig for betaling og levering af varer udbudt på auktionen, og kan ikke gøres ansvarlig i nogen henseende.

Forlængelse af auktioner
RetroAuktion.dk kan uden yderligere varsel forlænge auktioner, der er udløbet, hvis der ikke er kommet bud på varen, eller hvis varen er udløbet uden at mindsteprisen er opnået. Denne service er gratis for sælgere.

Snyd og misbrug

Hvis vi har mistanke om snyd eller misbrug af en konto eller vores website RetroAuktion.dk, eller der sker overtrædelse af disse vilkår og betingelser, forbeholder vi os retten til at suspendere og slette en brugerkonto.

Afbrydelse af en auktion og tekniske forbehold

Er en auktion i gang, og er varenummeret vist på internettet, kan varen ikke trækkes tilbage fra auktionen. RetroAuktion.dk forbeholder sig dog ret til at tage en vare af auktionen, forlænge auktionen, eller lade den gå om, hvis RetroAuktion.dk vurderer, at det er hensigtsmæssigt, fx pga. mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold, velbegrundet tvivl om ejendomsretten eller andet. RetroAuktion.dk er ikke ansvarlig for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer, herunder problemer relateret til internettet, heller ikke hvis det skyldes RetroAuktion.dks it-infrastruktur. Budgivere og sælgere kan ikke rejse noget krav mod RetroAuktion.dk som følge heraf.

Ændring af vilkår

RetroAuktion.dk forbeholder sig ret til til enhver tid at udarbejde tillæg og ændringer til handelsbetingelserne. Brugere vil få besked om ændringer via email.

Persondata-politik

Du kan finde vores persondata-politik her: https://retroauktion.dk/persondata-politik